Reconeixement del Dia de l’Empresa 2024 – Presentació de candidatures fins l’11 d’abril de 2024.