Es publica la convocatòria d’ajuts del nou programa ‘Kit Consulting”