INFORME RESULTAT CONTACTE AMB EMPRESES DEL POL. IND. EL PLA